Audit support

Het ondersteunen van accountants bij het verbeteren van hun controleproces en het adequaat omgaan met regelgeving.

  • Data-analyse begeleiden
  • Internal audit werkzaamheden uitvoeren
  • Stageplannen en –verslagen beoordelen
  • Steekproef begeleiden

Wat is Audit support?
Met audit support bedoelen wij het ondersteunen van een accountantskantoor of interne accountantsdienst. Deze dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit het ondersteunen bij data-analyse, het tijdelijk vervangen van een zwangere vennoot of het uitvoeren van reviews op risicovolle dossiers.

Wat kan Quercus Accountancy voor u betekenen?
Wij helpen u graag bij het oplossen van vaktechnische issues of tijdelijke knelpunten in de bemensing. Onze werkzaamheden kunnen wij zelfstandig of in samenwerking met u uitvoeren.