Audit training

Het opleiden van assistent-accountants tot kritische professionals met toegevoegde waarde.

  • Acountantscontrole doceren
  • Masterscripties begeleiden
  • Praktijkscripties begeleiden
  • Risico-analyse cursus verzorgen

Wat is audit training?
Met audit training bedoelen wij het opleiden van assistent-accountants tot kritische professionals met toegevoegde waarde.

Wat kan Quercus Accountancy voor u betekenen?
Quercus Accountancy biedt maatwerk door uw medewerkers op te leiden aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk. Daarnaast ondersteunen wij uw organisatie graag bij de praktijkstage voor registeraccountants.